GIÁO VIÊN-NHÂN VIÊN

Nhà trường tự hào về đội ngũ giáo viên và nhân viên tâm huyết và có năng lực chuyên môn cao vùng với sự cộng tác của các nhà sư phạm tiếng tăm, giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước.

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN 

Hiện tại VAS có một đội ngũ giáo viên hùng hậu gồm hơn 700 giáo viên Việt Nam và nước ngoài, 100% có trình độ Đại học, Cao đẳng và hơn 15% có trình độ Thạc sĩ trở lên. Đặc biệt, các giáo viên chuyên trách giảng dạy Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge được Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ.

PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

Tại VAS, chúng tôi tập trung xây dựng những chính sách nhân sự hấp dẫn và tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho đội ngũ giáo viên. Giáo viên nhà trường được tạo cơ hội tối đa để nâng cao nghiệp vụ và phát triển sự nghiệp. Vì thế, VAS đang trở thành nơi quy tụ những tài năng giảng dạy đến từ trong và ngoài nước.

câu chuyện giáo viên

Group Head of ECA/ Summer Programme cum PE SDH - University College Plymouth....

Giáo viên Mầm non - Đại học Sư phạm TP.HCM

Director of Academic Coordination - University of Leeds, U.K.

...

Group Primary Program Coordinator cum Campus Primary Head - Edge Hill Univers...

Xem thêm

làm việc tại vas

VAS chào đón tất cả Giáo viên và Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình cùng tham gia và chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi